Reprezentanții Asociației crescătorilor de animale din comuna Pardina – Cornel Branga, Dumitru Gavrilă, Dan Calistrat și Ion Mihailov – au avut o întrevedere cu domnul deputat Michael Gudu pe tema atribuirii unor terenuri agricole, conform reglementărilor legale, în vederea asigurării necesarului de hrană pentru animale.

În memoriul care i-a fost înaintat domnului deputat Gudu, reprezentanții crescătorilor de animale și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Consiliul Județean Tulcea a evitat, timp de aproape un an, să dea curs solicitării de atribuire a unor terenuri agricole libere de contract, pentru asigurarea necesarului de hrană a animalelor deținute.

Fără a da un răspuns oficial acestei cereri, depuse în luna mai a anului 2020, Consiliul Județean Tulcea a lăsat a se înțelege faptul că nu deține terenuri agricole libere de contract.
Cu toate acestea, conform Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, adoptate de Parlament la sfârșitul anului trecut, din totalul suprafeței de 22.733,88 ha agricole deținute Amenajarea Pardina, 2.369,16 ha urmau a se transferă în domeniul public al comunei Pardina şi 1.426,96 ha în domeniul comunei Chilia Veche.

Cu alte cuvinte, terenurile agricole există, dar ele sunt date în concesionare de către Consiliul Județean Tulcea, în detrimentul crescătorilor de animale, care, conform Legii zootehniei nr. 32/2019, art. 16, beneficiază prioritar de acest drept:
Art. 16
(1) Agenția Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condițiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum și cu crescătorii de păsări.
(2) Consiliile județene și unitățile administrativ-teritoriale, care dețin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinație agricolă, libere de contract, încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, în condițiile legislației în vigoare, cu crescătorii de animale prevăzuți la alin. (1).

În ciuda demersurilor făcute, crescătorii de animale nu au primit nici un răspuns din partea CJ. De asemenea, a fost sortită eșecului și încercarea de a obține o audiență la domnul președinte al CJ Tulcea, Horia Teodorescu.
De vreme ce Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” a fost declarată neconstituțională și, astfel, transferul unor terenuri agricole în domeniul public al comunei Pardina va întârzia, domnul deputat Michael Gudu face apel la Consiliul județean Tulcea, pentru ca cererea crescătorilor de animale din Delta Dunării să își găsească, cât mai repede, o rezolvare favorabilă.

În condițiile în care acești oameni nu dețin în proprietate terenuri agricole, le este aproape imposibil să continue creșterea animalelor.
Situația este cu atât mai tragică cu cât, dată fiind subdezvoltarea zonei, creșterea animalelor reprezintă, pentru cei mai mulți dintre ei, singura activitate economică de subzistență!

Atașam memoriul crescătorilor de animale din Comuna Pardina, înmânat domnului deputat Michael Gudu.